IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA GLINE