Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.