Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) javni naručitelj Grad Glina izradio je

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

za predmet nabave

IZVOĐENJE RADOVA

GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – VANJSKA RASVJETA I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA U ULICI KRALJA TOMISLAVA U GLINI

Izvješće sa Prethodnog savjetovanja