Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Gline