U razdoblju od 30.12.2020. – 10.01.2021. godine uplaćena su sredstva u iznosu od 2.167.393,70 kuna kao donacije i pomoći za sanaciju posljedica potresa.

Sredstva donacija uplaćena u ino valutama evidentirana su u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Sukladno Odluci o raspodjeli sredstava koja su Sisačko – moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna

Republike Hrvatske za 2020. godinu su dobivena , ali  ista nisu obuhvaćena ovim izvješćem.

Grad Glina zahvaljuje  svim uplatiteljima na prikupljenim financijskim sredstvima od donacija i pomoći namijenjenih za sanaciju posljedica potresa u Gradu Glini i okolici.