IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su u Gradsko vijeće Grada Gline izabrani s liste grupe birača