1. ELABORAT_OCJENE_POSTOJEĆEG_STANJA_GRAĐEVINSKE_KONSTRUKCIJE_2021_868_E

2.1. MAPA_1_GLAVNI_PROJEKT_OBNOVE_KONSTRUKCIJE_ARHITEKTONSKI_PROJEKT_TD_2021_GUZ

2.2. MAPA_2_GLAVNI_PROJEKT_PROJEKT_OBNOVE_KONSTRUKCIJE_GRAĐEVINSKI_PROJEKT_2021_868

2.3. MAPA_3_GLAVNI_PROJEKT_ELEKTROTEHNIČKI_PROJEKT_E121151

POZIV_NA_DOSTAVU_PONUDA_final

Troškovnik_gradska_uprava_Grada_Gline