„Financira Europska unija – NextGenerationEU”

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko pješačkih staza s

pratećom infrastrukturom u gradu Glini

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:

C2.R2.I1.01.296

NAZIV PROJEKTA
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko pješačkih staza s pratećom
infrastrukturom u gradu Glini
NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK
Grad Glina
KRATKI OPIS PROJEKTA
Projektni prijedlog „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko
pješačkih staza s pratećom infrastrukturom u gradu Glini“ dio je prihvatljivih područja
intervencija koje su definirane u točki 2.4. Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
„Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i
zelene tranzicije“. Prijavitelj je Grad Glina, a projektni prijedlog pripada području politike
zelene tranzicije, konkretnije odnosi se na područje intervencije koje se naziva „biciklistička
infrastruktura“. Opći cilj projektnog prijedloga u skladu je sa točkom 2.1. Predmet i svrha
poziva. Želi se stvoriti zaliha zrelih projekata Grada Gline, odnosno pripremiti projektno-
tehnička dokumentacija koja ja preduvjet za početak implementacije i/ili fizičke realizacije
projekta. Naime, nakon provođenja aktivnosti ovog projektnog prijedloga – projekt će biti u
potpunosti zreo, odnosno spreman za fizičku realizaciju – izvođenje radova i opremanje
biciklističko pješačkih staza na području Grada Gline.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Grad Glina
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
C2.R2.I1.01.296
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

do 30. travnja 2025. godine
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
333.963,77 EUR
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I
OTPORNOST
300.567,39 EUR
CILJ PROJEKTA
Opći cilj projektnog prijedloga u skladu je sa točkom 2.1. Predmet i svrha poziva. Želi se
stvoriti zaliha zrelih projekata Grada Gline, odnosno pripremiti projektno-tehnička
dokumentacija koja ja preduvjet za početak implementacije i/ili fizičke realizacije projekta.
Naime, nakon provođenja aktivnosti ovog projektnog prijedloga – projekt će biti u potpunosti
zreo, odnosno spreman za fizičku realizaciju – izvođenje radova i opremanje biciklističko
pješačkih staza na području grada Gline.
REZULTAT PROJEKTA
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističko pješačkih staza s
pratećom infrastrukturom u gradu Glini
NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN
Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i
zelene tranzicije, referentni broj Poziva: C2.1.R2-I1.01

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA
Grad Glina
Tel. 044/551-600
E-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr