Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade stare pošte, Ulica Stjepana i Antuna Radića 11, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Ulica Stjepana i Antuna Radića 11 koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa te ojačanje konstrukcije.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na zgradi na adresi Trg Petra Krešimira IV, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Detaljnim pregledom građevine i analizom oštećenja nastalih u potresu utvrđeno je da je cjelokupna građevina blago oštećena. Iznimku čine oštećenja nosive konstrukcije u etaži potkrovlja, gdje je došlo do ozbiljnih oštećenja zabatnih zidova i visokih nadozida, koji prijete urušavanjem u slučaju nekog značajnijeg potresnog djelovanja. Prilikom potresa došlo je do blagih oštećenja nosive konstrukcije te umjerenih oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Najznačajnija oštećenja dogodila su se u vidu teških oštećenja i otpadanja dijelova zabatnih zidova i nadozida potkrovlja, te teških oštećenja svih pregradnih zidova poprečnog smjera etaže 1. kata (takva oštećenja ukazuju na malu krutost građevine u poprečnom smjeru).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Ulica Stjepana i Antuna Radića 11 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije, s ciljem sprječavanja nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine te s ciljem postizanja ponovne uporabljivosti i funkcionalnosti objekta. Projekt će rezultirati konstruktivnom obnovom zgrade na adresi Trg Petra Krešimira IV 2, Glina koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

3.186.868,75 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..