Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade stare ljekarne, Trg dr. F. Tuđmana 17, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 17 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa te ojačanja konstrukcije.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na zgradi na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 17, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Pregledom cjelokupne građevine od strane ovlaštenih stručnjaka, utvrđeno je da su na cjelokupnoj građevini zamijećena umjerena oštećenja (blago konstruktivno oštećenje, umjereno nekonstruktivno oštećenje) uz izuzetak zabatnih zidova građevine gdje su primijećena značajna do teška oštećenja. Ocjena projektanta za građevinu prema EMS-98 je EMS III odgovara oznaci PN2 – privremeno neuporabljiva. Najznačajnija oštećenja na jugozapadnom i sjeveroistočnom dijelu građevine su otpadanje dijelova zabatnog zida te dijagonalne pukotine zida na SI pročelju. Na ostalim zidanim konstruktivnim elementima sitne pukotine su uočene uglavnom oko otvora. Koncept obnove mora započeti s hitnim mjerama popravka elemenata konstrukcije ili sekundarnih elemenata koji utječu na rizike za život i zdravlje ljudi te je potrebno provesti mjere sanacije kako bi se očuvao ovaj objekt kulturne baštine i doveo u stanje funkcionalnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 17 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije. Projekt će rezultirati obnovom na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 17 koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

3.132.752,00 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..