Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite upravne zgrade Crvenog križa, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, odnosno obnova zgrade koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa te ojačanje konstrukcije na upravnoj zgradi Crvenog križa, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, Glina. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao ovaj objekt kulturne baštine i doveo u stanje funkcionalnosti

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je je značajnu štetu na zgradi na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno povijesne cjeline grada Gline pod brojem Z-2919. Južni dio građevine je pretrpio značajna oštećenja koja prouzrokuju ograničenje uporabe te daljnje troškove sanacije nosive konstrukcije, došlo je do potpunog otkazivanje i urušavanja vanjskog nosivog zida (visoki nepridržani zabati) u potkrovlju te su nastale dijagonalne pukotine na nosivim zidovima u istom dijelu. U dijelu pregradnih zidova su se pojavile značajne pukotine te su se pojavile i lokalne pukotine u žbuci na pregradnim zidovima, spojevima pregradnih zidova s nosivim zidovima i međukatnim konstrukcijama.

Predmetna građevine ne ispunjava temeljni zahtjev za građevinu u vidu mehaničke otpornosti i stabilnosti te je potrebno izvršiti dodatne radove na pojedinačnim konstruktivnim i nekonstruktivnim elementima, ali i na cjelokupnom konstruktivnom konceptu građevine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova upravne zgrade Crvenog križa, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije. Projekt će rezultirati konstruktivnom obnovom  na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, Glina koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

6.087.015,31 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

 

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..