Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Kuće hrvatske himne, Ulica kneza Branimira 13, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova zgrade na adresi Ulica kneza Branimira 13 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije te sprječavanje nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine s ciljem ponovne uporabljivosti i funkcionalnosti objekta.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na zgradi na adresi Ulica kneza Branimira 13, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Identificirana su oštećenja koja su nastala uslijed serije potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Pregledom cjelokupne građevine uočena su umjerena oštećenja (blago konstruktivno oštećenje, umjereno nekonstruktivno oštećenje) uz izuzetak pojedinih zidova građevine (prizemlje, podrumska prostorija) gdje su primijećena značajna teška oštećenja (umjereno konstruktivno oštećenje, teško nekonstruktivno oštećenje). Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao ovaj objekt kulturne baštine i doveo u stanje funkcionalnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Ulica kneza Branimira 13 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije. Projekt će rezultirati cjelovitom obnovom na adresi Ulica kneza Branimira 13 koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

4.578.533,39

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..