Krajem 2012. godine na vodocrpilištu Prezdan izvršena je izvedba istražno-piezometrske bušotine oznake NPB-1 na vodocrpilištu Prezdan u Glini u svrhu istražnih radova za izgradnju zamjenskog zdenca za potrebe javne vodoopskrbe grada Glina. Izgradnjom novog zamjenskog zdenca  osigurat će sigurnost opskrbe grada Gline pitkom vodom u budućnosti.
Bušenje istražno piezometarske bušotine izvelo se rotacijskim načinom bušenja „na suho“ te je sam proces bušenja i jezgrovanja tekao bez većih zastoja zahvaljujući adekvatnoj bušećoj garnituri izvođača radova.
Izvedeni radovi na bušenju istražno piezometarske bušotine izvedeni su u skladu sa uobičajenim pravilima struke i u skladu sa Programom radova kojeg su izradile Hrvatske vode.
Izvođač radova bila je firma „GEOservis AS“ d.o.o. iz Zagreba.
Vrijednost radova iznosila  je 69.400,00 kn a cijelokupan iznos radova financirale su „Hrvatske vode“ temeljem ugovora o financiranju  građenja vodnih građevina na području grada Glina. Nadzor nad izvedbom radova izvela je firma „Geo-cad“ d.o.o. Zagreb.