Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2018. godinu

Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2018. godinu