IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA  ZA POSLOVE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JAVNU RASVJETU NA PODRUČJU GRADA GLINE

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA

TROŠKOVNIK ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA  JAVNU RASVJETU NA PODRUČJU GRADA GLINE