Izgradnja Reciklažnog dvorišta u gradu Glini vrijednog 3.8 milijuna kuna Izgradnja Reciklažnog dvorišta u gradu Glini vrijednog 3.8 milijuna kuna
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Glini 3.843.656,87 kuna za izgradnju Reciklažnog dvorišta u gradu Glini. Svrha ovog projekta je smanjiti količinu otpada koji... Izgradnja Reciklažnog dvorišta u gradu Glini vrijednog 3.8 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Glini 3.843.656,87 kuna za izgradnju Reciklažnog dvorišta u gradu Glini.

Svrha ovog projekta je smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta i doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Ciljevi projekta su potaknuti povećano odvajanje i prikupljanje otpada kroz uspostavu i izgradnju reciklažnog dvorišta, informirati i educirati stanovništvo Grada Gline te provoditi informativno-obrazovne aktivnosti.

Također, ovim projektom predviđaju se i nova zaposlenja za rad u novoizgrađenom dvorištu.

Projektnu dokumentaciju izradila je Agencija za razvoj Grada Gline uz pomoć Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline i gradskog poduzeća Komunalac d.o.o.