Izbornu listu za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini Izbornu listu za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini
Izbornu listu za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini