Javni poziv “Izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020”

Poštovane,

Sisačko-moslavačka županija u cilju promidžbe vinogradarstva i vinarstva organizira tematsku manifestaciju: „Izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020“.
Izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2019/2020 održati će se 3. (utorak) rujna 2019. godine s početkom u 16 sati na lokaciji Vinska kuća Kašner, Ul. Kutinska Lipa 135, Kutina.

Vinska kraljica je promicateljica vinogradarstva i vinarstva, a svojom osobnošću simbolizira
vinsku kulturu s ciljem širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja.
Cilj izbora je promocija sisačko-moslavačkih vina naročito njene autohtone sorte škrlet na
sajmovima i vinskim priredbama, ali i prezentacija običaja i kulture Sisačko-moslavačke županije.

Vinska kraljica može biti djevojka između 18 i 28 godina, hrvatska državljanka, koja je na dan nominacije neudata. Ako se Vinska kraljica u vrijeme obnašanja titule uda, njezinu titulu preuzima Prva pratilja. Vinska kraljica i Prva pratilja, koja u slučaju spriječenosti zamjenjuje Vinsku kraljicu, biraju se na vrijeme od godinu dana, računajući od dana proglašenja odnosno krunidbe.

Postupak izbora:

Nakon prijave na javni poziv kandidatkinje se javno osobno predstavljaju što se ocjenjuje.
Nakon predstavljanja slijedi natjecanje koje se sastoji od :
– pismene provjere znanja ( 10 pitanja )
– usmene provjere ( 3 pitanja članova Ocjenjivačkog suda )
– praktični dio (poznavanje vina i jela Sisačko-moslavačke županije sa serviranjem i sljubljivanjem, tradicija vinogradarstva i vinarstva kao i običaja Sisačko-moslavačke županije, opća kultura)

Ocjenjivački sud provodi natjecanje i ocjenjivanje i izabire Vinsku kraljicu i Prvu pratilju.

Krunidba Vinske kraljice biti će na dan otvaranja manifestacije «Voloderske jeseni» u Voloderu 2019. godine.

Prijavu za Izbor možete preuzeti na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, Popunjen i potpisan obrazac prijave dostaviti na e- mail adresu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj  ili poštom/osobno u prostorije Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28/II drugi kat, soba broj 204 najkasnije do 28. kolovoza 2019. godine.

Prijava kandidatkinja – obrazac