[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/05/rjesenje_gradonacelnik.pdf” target=”_blank”]IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA GLINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-145
Glina, 20.svibnja 2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline utvrdilo je i objavljuje

IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

I. Od ukupno 8.997 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 3.869 birača, odnosno 43,00%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.869 birača, odnosno 43,00%. Važećih listića bilo je 3.761, odnosno 97,21%. Nevažećih je bilo 108 listića, odnosno 2,79%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Kandidat: MILAN BAKŠIĆ
  Zamjenica kandidata: SLAĐANA MAJSTOROVIĆ
  HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

  2.023 glasova 52,29%

 2. Kandidat: mr.sc. DAMIR ŠANTEK, dipl.ing.
  Zamjenik kandidata: DRAŽEN NAGLIĆ, bacc.ing.
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

  1.356 glasova 35,05%

 3. Kandidatkinja: DIANA MUŽIĆ, dr.stom.
  Zamjenik kandidatkinje: JANKO LIKAR
  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

  194 glasova    5,01%

 4. Kandidatkinja: MARICA ŠANTEK
  Zamjenica kandidatkinje: MATEJA ČEHULIĆ
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

  103 glasova    2,66%

 5. Kandidatkinja: SLAVICA CRNKOVIĆ
  Zamjenik kandidatkinje: MIJO VRBANAC
  KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

  85 glasova    2,20%

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona, za gradonačelnika Grada Gline izabran je MILAN BAKŠIĆ a za zamjenicu gradonačelnika izabrana je SLAĐANA MAJSTOROVIĆ

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE
KATARINA ŽUK v.r.