Institut za javne financije objavio je rezultate istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Analiza istraživanja objavljena je u glasilu Instituta Newsletter za razdoblje od studenoga 2014. do ožujka 2015. godine. Istraživanjem su obuhvaćene navedene upravne jedinice Republike Hrvatske (županije, gradovi i općine).

Otvorenost (transparentnost) proračuna, prema definiciji istraživača, odnosi se na mogućnost građana da dobiju potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Građanima se na taj način omogućuje da utječu na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca te tako povećaju odgovornost lokalnih vlasti i smanje mogućnost za korupciju, što je pretpostavka istraživača. Budući da se promatra dostupnost pet proračunskih dokumenata, razina otvorenosti se može kretati od 0 do 5. U konkretnom istraživanju otvorenost lokalnih jedinica mjeri se brojem objavljenih proračunskih dokumenata u promatranom razdoblju. Dokumenti na koje se odnosi istraživanje su godišnje izvršenje proračuna za 2013., polugodišnje izvršenje proračuna za 2014. godinu, prijedlog proračuna, izglasani proračun i proračun za građane koji odnose na 2015. godinu.

Grad Glina na razini transparentnosti zauzima visoko četvrto mjesto, dok je Sisačko-moslavačka županija na posljednjem mjestu transparentnosti proračuna s tendencijom popravka u odnosu na prethodni ciklus istraživanja. Visoka ocjena rezultat je približavanja potpunim, točnim, pravovremenim i razumljivim informacija građanima te objavi proračunskih dokumenata na internetskim stranicama Grada što bi trebao biti poticaj da se dostigne i najviša razina. Uz Glinu, Novska je jedini grad u Sisačko-moslavačkoj županiji na četvrtoj razini transparentnosti obuhvaćen ovim istraživanjem.