Ispravak u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu