U sklopu projekta DVD Glina „Edukacija i osposobljavanje o zaštiti od poplava i sadnja zelenih nasada na plavnim područjima“ koji je odabran u programu Zeleni pojas – natječaju za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. u organizaciji Ine – Industrije nafte, d.d. (www.ina.hr/zelenipojas) provedena je aktivnost sadnje zelenih nasada.

U sklopu aktivnosti posađeno je 38 sadnica mladih stabala kuglastog javora na plavnom području uz Jukinačku ulicu (D-37) na ulazu u Grad Glinu na površini od približno 2000 m2. Na provedbi ove aktivnosti sudjelovala su 3 volontera DVD Glina, 2 volontera Volonterskog centra Glina, 5 volontera Udruge Jukinac i 2 predstavnika Grada Gline, odnosno ukupno 12 volontera.

Radovi su trajali od 24. do 31.10.2018.g., a istima je obuhvaćeno označavanje pozicija za sadnju, dobava sadnica, priprema zemljišta, sadnja i postavljanje ukruta mladih stabala.

Predsjednik DVD Glina Dražen Naglić povodom realizacije ove aktivnosti projekta izjavio je: „Uz pomoć Ininog Zelenog pojasa uspjeli smo okupiti volontere oko ovog društvenog interesa i sadnjom mladih stabala oplemeniti ovo područje. Ovo je jedna od aktivnosti, a u mjesecu studenom 2018. i veljači 2019. provesti ćemo skupnu edukaciju i osposobljavanje o zaštiti od poplava za pravne i fizičke osobe. Uskoro će uslijediti javni poziv za ovu aktivnost na koju ste naravno svi dobrodošli.“