Djelatnici Razvojne agencije SI-MO-RA, Andreja Šeperac i Ivica Dolić, održali su informativno–edukativnu radionicu u Glini na kojoj su sudjelovali djelatnici Gradske uprave, Agencija za razvoj Grada Gline, te djelatnici trgovačkih društva i gradskih ustanova. Raspravljalo o konkretnim projektima, koji bi provodili zajedno.

Andreja Šeperac, voditeljica Odjela za projekte EU, upoznala je sudionike s projektom “Zajedno do sredstava iz ESI fondova”, strategijom EU 2020, operativnim programima te što su i čemu služe EU fondovi. Također je pokazala dobre primjere konkretnih projekata i ukazala na bitne stavke prilikom pisanja istih te na koji način postići maksimalan broj bodova prilikom ocjenjivanja. Ivica Dolić, voditelj Odjela za ruralni razvoj predstavio je mogućnosti ruralnog razvoja te aktualne mjere i podmjerama u sklopu Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.