Prema usmenoj informaciji ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije dr. Svjetlane Ančić Birač, iz Službe za zdravstvenu ekologiju koja vrši kemijsku i mikrobiološku analizu uzoraka vode uzetih u Glini u srijedu, 29.listopada 2014.godine, do sada su svi parametri usklađeni sa pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Sukladno tome građani Grada Gline se obavještavaju da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za piće i sve druge potrebe.