III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE
SAŽETAK ZA JAVNOST 2.PON JAV RAS PP 3.ID PPUG GLINA GP DRAGOTINA 4.49 PP ZA 2. PON JAV RAS GP RAVNO RAŠĆE 4.36 PP... III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE

SAŽETAK ZA JAVNOST 2.PON JAV RAS PP 3.ID PPUG GLINA

GP DRAGOTINA 4.49 PP ZA 2. PON JAV RAS

GP RAVNO RAŠĆE 4.36 PP ZA 2.PON JAV RAS

KARTA 1 PP ZA 2.PON JAV RAS GLINA

Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline