SAŽETAK ZA JAVNOST 2.PON JAV RAS PP 3.ID PPUG GLINA

GP DRAGOTINA 4.49 PP ZA 2. PON JAV RAS

GP RAVNO RAŠĆE 4.36 PP ZA 2.PON JAV RAS

KARTA 1 PP ZA 2.PON JAV RAS GLINA

Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline