Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna

Odluka o donošenju II. ID Provedbenog plana

PRILOG 1 -terminski akcijski i financijski plan II Izmjene i dopune

22122022 PP Grada Gline II. IZMJENE I DOPUNE