Hvala Općini Gornji Kneginec i svim dobrim ljudima na čelu s načelnikom Goran Kaniški koji su nam došli već treći put od razornog potresa