Naziv projekta:
Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Gline

Kratki opis projekta:
Projektom je zadano izvođenje istražnih radova i priprema projektno tehničke dokumentacije, te izvođenje radova na sanaciji klizišta za šest operacija (klizišta) u svrhu hitnog obnavljanja pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Gline.
Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na dijelu nerazvrstanih cesta tako da je dio nerazvrstane ceste zahvaćen klizanjem koje zahvaća postojeću kolničku konstrukciju i pokos smješten uz rub prometnice te se ista nalazi u stanju lokalne nestabilnosti. Pogoršanje lokalne nestabilnosti u dinamičkim uvjetima povećavaju inercijska opterećenja, a moguć je i gubitak posmične čvrstoće tla uslijed cikličnog opterećenja te posljedično tome i klizanja. Potrebno je provesti istražne radove, izraditi projektno tehničku dokumentaciju i izvesti radove sanacije klizišta zbog ugroze prometa na nerazvrstanim cestama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ciljevi projekta su izvođenje istražnih radova i izrada projektno tehničke dokumentacije, izvođenje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama na području grada Gline. Projekt će rezultirati sanacijom klizišta na nerazvrstanim cestama Grada Gline kojom će se ukloniti ugroza prometa i osigurati sigurno prometovanje.
Ukupna vrijednost projekta:
6.628.806,25 HRK
Iznos koji financira EU:
100%
Razdoblje provedbe projekta:
28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.mingor.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.