Gradonačelnik potpisao Ugovor za projekt “Glina za mlade” Gradonačelnik potpisao Ugovor za projekt “Glina za mlade”
Gradonačelnik Stjepan Kostanjević potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt “Glina za mlade” koje zajedno financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i... Gradonačelnik potpisao Ugovor za projekt “Glina za mlade”

Gradonačelnik Stjepan Kostanjević potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt “Glina za mlade” koje zajedno financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i Grad Glina.

Cilj projekta je pružanje potpore mladima u aktivnom građanskom životu te informiranju o radu gradske uprave, školstvu, zdravstvu, kulturi i sportu. Partneri na projektu su glinska Udruga ”LUTUM”, Udruga Iks iz Petrinje te Srednja škola Glina i Srednja škola Topusko. Na provedbi projekta bit će zaposlena mlada osoba do 30 godina starosti.

Neke od aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta ”Glina za mlade” su: Dan otvorenih vrata Grada Gline, ponovno pokretanje Udruge studenata Banovine, predstavljanje fakulteta i srednjoškolskih programa, info točka za učenike i studente zajedno sa internetskom stranicom koja će pružati informacije vezane uz školovanje, slobodno vrijeme i kulturu, istraživanje potreba i interesa mladih, predavanja o aktivnom građanstvu, traženju posla, pisanju životopisa i razgovoru za posao.

Projekt je u suradnji s prijaviteljem osmislila Agencija za razvoj Grada Gline, koja je ujedno pripremila projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju.