Gradonačelnik Stjepan Kostanjević potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt “Glina za mlade” koje zajedno financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i Grad Glina.

Cilj projekta je pružanje potpore mladima u aktivnom građanskom životu te informiranju o radu gradske uprave, školstvu, zdravstvu, kulturi i sportu. Partneri na projektu su glinska Udruga ”LUTUM”, Udruga Iks iz Petrinje te Srednja škola Glina i Srednja škola Topusko. Na provedbi projekta bit će zaposlena mlada osoba do 30 godina starosti.

Neke od aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta ”Glina za mlade” su: Dan otvorenih vrata Grada Gline, ponovno pokretanje Udruge studenata Banovine, predstavljanje fakulteta i srednjoškolskih programa, info točka za učenike i studente zajedno sa internetskom stranicom koja će pružati informacije vezane uz školovanje, slobodno vrijeme i kulturu, istraživanje potreba i interesa mladih, predavanja o aktivnom građanstvu, traženju posla, pisanju životopisa i razgovoru za posao.

Projekt je u suradnji s prijaviteljem osmislila Agencija za razvoj Grada Gline, koja je ujedno pripremila projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju.