U Društvenom centru Hermann Gmeiner SOS Dječjeg sela Lekenik, glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević je 10. srpnja, sa županom Sisačko-moslavačke županije Ivom Žinićem, načelnikom Općine Lekenik Ivicom Perovićem te direktorom SOS Dječjeg sela Lekenik Mariom Čovićem, potpisao Sporazum o sufinanciranju projekta „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ – programa rane detekcije i prevencije smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog i školskog uzrasta za 2018. godinu.

Sporazumne strane suglasne su da će SOS Dječje selo osigurati stručni rad logopeda za rad s djecom s područja Općine Lekenik dva puta tjedno i grada Gline dva puta tjedno tijekom 2018. godine.

Ukupna vrijednost Sporazuma je 105 000 kuna, od čega je Sisačko-moslavačka županija osigurala 50 000 kuna, Općina Lekenik 30 000 kuna, te Grad Glina 25 000 kuna.

Gradonačelnik Grada Gline Stjepan Kostanjević zahvalio je svim projektnim partnerima te najavio mogućnost proširenja projekta: “Zahvaljujem na ovome važnom projektu za grad Glinu gdje ćemo, ne samo pomoći djeci, nego ćemo pomoći i roditeljima da ne moraju odlaziti u druge gradove, čak i van naše županije tražiti pomoć. Isto tako moram naglasiti da će Grad i u narednom razdoblju sljedeće godine osigurati sredstva za ovaj projekt.”

Ovaj hvalevrijedan projekt traje četiri godine, a kroz njega su prošle tisuće djece s područja Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavački župan pohvalio je projekt kroz kojeg su prošle tisuće djece te najavio osnutak Centra za rehabilitaciju djece u sklopu Lječilišta Topusko: “Ovo je dokaz jedne kvalitetne zajedničke suradnje! Danas nažalost imamo mnogo djece koja imaju problema s čitanjem i pisanjem, a ovaj program simboličnog naziva doista je vrijedan. Naime, zahvaljujući njemu možemo detektirati poteškoće kod djece predškolske dobi, što je važno jer je mnogo veća šansa da će se djeci moći pomoći. Županija ima velike planove, stoga mi je čast najaviti i jedan veliki projekt – u Lječilištu Topusko osnujemo Centar za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama, u sklopu kojeg će biti organiziran i logopedski tretman.”