Gradonačelnik Grada Gline Stjepan Kostanjević sudjelovao je na Danima regionalnog razvoja i EU fondova koji su se u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održali u Šibeniku od 5. do 7. listopada 2017. godine.

Na događanju je prezentirana Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, Nacionalni programi financiranja projekata lokalne i regionalne uprave te postignuti rezultati i trenutne mogućnosti financiranja projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske te Operativnog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Također su prikazani primjeri dobre prakse iz grada Šibenika i Šibensko-kninske županije te prezentacija regionalnog razvoja Slovačke uz pomoć fondova Europske unije.
Gradonačelnik Kostanjević je tijekom događanja obavio niz razgovora s ministrima i zamjenicima ministara Vlade Republike Hrvatske vezanih za planirane projekte Grada Gline.