Grad Glina raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline

 1. Grad Glina će u školskoj godini 2012/13. dodijeliti 10 stipendija u pojedinačnom iznosu od 400,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola s područja Grada Gline.
 2. Pravo prijave na natječaj imaju redoviti učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline, a koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Grada Gline (autolimar, limar, zidar, dimnjačar, elektroničar-mehaničar, klesar, instalater grijanja i klimatizacije, voćar-vinogradar-vinar, mlinar, elektroinstalater, mehaničar poljoprivrednih strojeva, plinoinstalater, slastičar, krovopokrivač, tesar, mesar, strojarski tehničar)
 3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:
  1. zamolba
  2. potvrda o prebivalištu
  3. rodni list (original ili fotokopija)
  4. domovnica (original ili fotokopija)
  5. potvrda srednje škole o upisu na školovanje za tekuću školsku godinu uz obveznu naznaku zanimanja za koje se učenik školuje
  6. svjedodžbe za prethodne dvije godine školovanja (fotokopije)
  7. izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva potpisanu od strane roditelja ili staratelja učenika podnositelja zamolbe ako nije punoljetan
  8. dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
  9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove zajedničkog domaćinstva
  10. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
  11. dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja školskog programa koji učenik pohađa
  12. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (učenik čija su oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, učenik invalid Domovinskog rata, učenik bez oba roditelja, učenik kome je jedan roditelj poginuo u Domovinskom ratu, učenik čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, učenik invalid, učenik bez jednog roditelja, učenik čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, učenik čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, učenik čiji je brat ili sestra student ili u srednjoj ili osnovnoj školi ili predškolske dobi)

  Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 4. Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom i naznakom «Učenici-stipendije-ne otvarati» treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja u “VEČERNJEM LISTU” 12.11.2012.g. na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.
 5. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRAD GLINA

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/11/natjecaj-ucenici.pdf” target=”_blank”]Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline[/button]