Grad Glina raspisao je natječaj o subvencijama u 2012 Grad Glina raspisao je natječaj o subvencijama u 2012
Grad Glina raspisao je Natječaj o subvencijama u stočarstvu, biljnoj proizvodnji i edukaciji poljoprivrednih gospodarstava u 2012. godini (Večernji list 04.04.2012.). Ovim Natječajem subvencionira... Grad Glina raspisao je natječaj o subvencijama u 2012

Grad Glina raspisao je Natječaj o subvencijama u stočarstvu, biljnoj proizvodnji i edukaciji poljoprivrednih gospodarstava u 2012. godini (Večernji list 04.04.2012.).

Ovim Natječajem subvencionira se četrnaest mjera u poljoprivredi, poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Gline.

Obrasci zahtjeva za gradske subvencije u kojima je navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu mogu se podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline (soba 12) kao i na gradskoj web stranici:  http://www2.grad-glina.hr

ODLUKA O SUBVENCIJAMA U STOČARSTVU 2012
ODLUKA O SUBVENCIJAMA U BILJNOJ PROIZVODNJI 2012