Dan otvorenih vrata Grada Gline, ponovno pokretanje Udruge studenata Banovine, predstavljanje fakulteta i srednjoškolskih programa, info točka za učenike i studente zajedno sa internetskom stranicom koja će pružati informacije vezane uz školovanje, slobodno vrijeme i kulturu, istraživanje potreba i interesa mladih, predavanja o aktivnom građanstvu, traženju posla, pisanju životopisa i razgovoru za posao, samo su neke od aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta ”Glina za mlade”.

Projekt je prijavio Grad Glina na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku ”Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu” s ciljem pružanja potpore mladima u aktivnom građanskom životu te informiranju o radu gradske uprave, školstvu, zdravstvu, kulturi i sportu. Partneri na projektu su glinska Udruga ”LUTUM”, Udruga Iks iz Petrinje te srednje škole u Glini i Topuskom. Na provedbi projekta bit će zaposlena mlad osoba do 30 godina starosti.

Projekt je u suradnji s prijaviteljem osmislila Agencija za razvoj Grada Gline, koja je ujedno pripremila projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju.