Grad Glina na javni poziv Podrška programima usmjerenim mladima financiranog iz Europskog socijalnog fonda prijavio je projektni prijedlog ”SPORT – Socijalna uključenost, proaktivnost, otvorenost, razvoj, tolerancija”. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih kroz poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, prevenciju nasilja, razvoj vještina potrebnih za konkurentnost na tržištu rada te poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. Ciljana skupina su mladi od 15 do 29 godina. Provedbom projekta planirano je održavanje kampa, seminara, predavanja i edukacija usmjerenih ostvarivanju cilja projekta.

Partneri na projektu su Odbojkaški klub ”Vivera Glina”, Košarkaški klub ”Glina”, Športski nogometni klub ”Banovac” Glina i Zajednica športskih udruga Grada Gline. U suradnji s prijaviteljom i partnerima projektni prijedlog izradila je Agencija za razvoj Grad Gline, a vrijednost projekta je 434.981,00 kuna.

Podsjetimo, Grad Glina prijavio je ove godine projekt ”Glina za mlade” na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, partner je na projektima ”Banovina360” prijavljen na natječaj Umjetnost i kultura za mlade iz Europskog socijalnog fonda koji je prijavila Udruga Lutum te je dao podršku projektnom prijedlogu ”Naučimo o toleranciji zajedno” usmjerenom izvaninstitucionalnom odgoju kojeg je na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva prijavila Udruga Lutum u suradnji sa Srednjom školom Glina i Dječjim vrtićem Bubamara.