Grad Glina objavljuje rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko – skulptorskog rješenja za izgradnju spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u domovinskom ratu na lokaciji dio k.č 1733 k.o. Glina u Glini
INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja bio je GRAD GLINA, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.

ORGANIZATOR natječaja bio je GRAD GLINA, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu,

Natječaj je raspisan u skladu s člankom 45. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i odredbama Pravilnika o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi. Registarski broj Natječaja koji je izdala Hrvatska komora arhitekata, Odbor za natječaje je 143-12-GL-US.

Ocjenjivački sud Natječaja radio je u sastavu:

1. Jakov Ahel, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, predsjednik ocjenjivačkog suda

2. Milan Bakšić, Gradonačelnik, dopredsjednik

3. Margita Malnar, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

4. Ivan Fijolić, akademski kipar

5. Valentina Šerbec, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda:

1. Ivan Mikacinić, dipl.iur.

Stručni konzultant:

1. Igor Cindrić, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva kulture Konzervatorski odjel u Sisku

Tehnička komisija:

1. Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – urbanist

2. dr. sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

3. Katica Filipović, struč. spec.oec.

Tajnica natječaja:

1. Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Na natječaj je pristiglo 30 radova te su jednoglasnom odlukom Ocjenjivačkog suda dodijeljene tri nagrade kako slijedi:

 

I. nagrada u iznosi 25.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „18“

Autorski tim:

PERO JELISIĆ, akademski kipar

ANA IVŠIĆ, dipl.ing.arh.

 

II. nagrada u iznosi 15.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „23“

Autorski tim:

IVANA ŠKRABALO, dipl.ing.arh.

NIKOLA FABIJANIĆ, dipl.ing.arh.

MAJA ČUKELJ, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

III. nagrada u iznosi 10.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „26“

Autor: JANKO PETROVIĆ, akademski kipar

Autori postave: ASK ATELIER d.o.o. – MARIJA PREMUŽIĆ ANČIĆ, dipl.ing.arh. i MARKO AMBROŠ, dipl.ing.arh.

OCJENJIVAČKI SUD, INVESTITOR I RASPISIVAČ čestitaju nagrađenima i zahvaljuju svim ostalim natjecateljima na sudjelovanju.

Dan, vrijeme i mjesto izložbe natječajnih radova i okrugli stol o Natječaju objavit će se naknadno u javnim medijima, a natjecateljima će se pojedinačno poslati pozivi.