Grad Glina nabavio je dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina čija je ukupna investicija 337.287,50 kn.

U dvoranu od dodatne opreme su postavljena dva stropna elektropodizna koša, dvije elektropodizne zavjese, dva zidna koša sklopiva u stranu, tri seta odbojkaških stupova za pomoćne terene i linija za košarku i odbojku na pomoćnim terenima.

Ovaj sadržaj je vrlo bitan za funkcionalnost dvorane kako bi naši školarci, klubovi i udruge u isto vrijeme mogli koristiti dvoranu.