Grad Glina nabavio dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina Grad Glina nabavio dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina
Grad Glina nabavio je dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina čija je ukupna investicija 337.287,50 kn. U dvoranu od dodatne opreme... Grad Glina nabavio dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina

Grad Glina nabavio je dodatnu opremu za školsko sportsku dvoranu Osnovne škole Glina čija je ukupna investicija 337.287,50 kn.

U dvoranu od dodatne opreme su postavljena dva stropna elektropodizna koša, dvije elektropodizne zavjese, dva zidna koša sklopiva u stranu, tri seta odbojkaških stupova za pomoćne terene i linija za košarku i odbojku na pomoćnim terenima.

Ovaj sadržaj je vrlo bitan za funkcionalnost dvorane kako bi naši školarci, klubovi i udruge u isto vrijeme mogli koristiti dvoranu.