Na inicijativu gradonačelnika Grada Gline Milana Bakšića, a u suradnji Gradske uprave kao začetnika ideje i stručnog partnera Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti pokrenuto je istraživanje mogućnosti revitalizacije postojećih te uvođenje novih prometnih koridora na širem području grada Gline.

Glavni motiv ove inicijative je pokušaj pokretanja gospodarskog razvitka šireg područja grada Gline, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, odnosno cijelog područja središnje Hrvatske južno od Zagreba uvođenjem novih prometnih veza koje će, osim za šire područje grada Gline, imati vrlo značajnu ulogu u razvitku cjelovitog prometnog sustava Republike Hrvatske.

Dana 17. svibnja gradonačelnik g. Milan Bakšić organizirao je prezentaciju ove inicijative kojoj su osim njega bili nazočni:

 • Predstojnik Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti prof.dr.sc. IVAN DADIĆ
 • Gradonačelnik Grada Petrinje  ŽELJKO NENADIĆ
 • Predsjednik HGK Županijske komore Sisak  BORIS MESARIĆ
 • Asistent predstojnika ZPP Fakulteta prometnih znanosti  mr.sc. MARKO ŠOŠTARIĆ
 • Zamjenica gradonačelnika Grada Gline  DIANA MUŽIĆ
 • Zamjenik gradonačelnika Grada Gline  ĐURO STOJIĆ
 • v.d. pročelnik-a UO za gospodarstvo Grada Gline dr.sc. DAMIR FABIJANAC
 • v.d. pročelnik-a Stručne službe Grada Gline  IVAN MIKACINIĆ
 • Tajnik HGK ŽK Sisak  BRANKICA GRD
 • Stručni suradnik HGK ŽK Sisak  IVAN JAVORNIK
 • Direktor Drvnog centra Glina  ELMOR BARAKOVIĆ
 • Pomoćnik direktora za financije „Vivera“ Glina  NENAD JALŠOVEČKI
 • Ravnatelj Osnovne škole Glina  MILAN DAVIDOVIĆ
 • Direktor Razvojne agencije Glina  IGOR MRKALJ

Osnovu ideje unaprjeđenja prometnog sustava čine:

 • izgradnja brze ceste Popovača – Sisak – Petrinja – Glina – Karlovac  (Bosiljevo);
 • stavljanje u pogon željezničke pruge Sisak – Caprag – Karlovac;
 • unaprjeđenje pograničnih prometnih veza i suradnje s Bosnom i Hercegovinom;
 • poboljšanje neposredne veze između Zagreba i Gline (Zagreb – V. Gorica – Pokupsko – Glina).

Kao očekivani pozitivni učinci predloženih zahvata mogu se navesti:

 • skraćenje duljine putovanja na području središnje Hrvatske (smanjenje transportnih troškova);
 • smanjenje prometnog opterećenja zagrebačkog prometnog čvora;
 • međusobna integracija Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije zajedno sa Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom;
 • značajno unaprjeđenje sustava željezničkog prometa i povećanje njegove konkurentnosti;
 • jačanje gospodarskih veza s Bosnom i Hercegovinom;
 • stvaranje prostora središnje Hrvatske južno od Zagreba (Sisak, Petrinja, Glina, Topusko, Gvozd, Vojnić itd.) atraktivnim za investicije i razvoj raznih gospodarskih djelatnosti.

Iako gospodarstvo u Republici Hrvatskoj trenutno nije u stanju koje bi omogućilo brzu realizaciju relativno skupih zahvata na prometnoj infrastrukturi, predložene ideje razvitka prometnog sustava središnjeg dijela Republike Hrvatske potrebno je razraditi prometno-ekonomskim studijama, uvrstiti u novu Strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske te postepeno uvoditi u prostorne planove.

Nakon uvođenja u prostorno-plansku dokumentaciju bit će moguće, u skladu s potrebama i mogućnostima, započeti realizaciju najnužnijih dionica kao faza konačnog rješenja.

Svi sudionici sastanka su se izrazito pozitivno izrazili o inicijativi i pokazali spremnost dati svoj prilog u njenom ostvarenju

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/05/Glina_Strategija_A09_FINAL.pdf” target=”_blank”]Grad Glina kao centralno hrvatsko prometno čvorište[/button]