Temeljem „Programa kulturnog razvitka“, Ministarstvo kulture je osiguralo Gradu Glini sredstva u iznosu 400.000,00 kn za obnovu zgrade Hrvatskog doma u Glini. Nakon potpisa ugovora između Ministarstva kulture Grada Gline, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, a sve sukladno „Projektu povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice “ predmetnog objekta.

Tijekom srpnja 2014. godine raspisan je natječaj za izvođenje radova, a najpovoljniju ponudu je dostavio „Građevinski obrt Radanović“ iz Siska s kojim je i potpisan Ugovor dana 25. rujna 2014. godine. Ponuđena cijena za planirane radove iznosi 449.952,30 kn bez PDV – a, a s PDV – om 562.440,38 kn. Ukupna vrijednost izvršenih radova je 546.053,35 kn.

Po izvršenju radova, sproveden je energetski pregled objekta te je temeljem prikupljenih i obrađenih podataka zgrada „Hrvatskog doma“ klasificirana u „B razred“ Energetskog certifikata.