Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2019.