Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023.

Izvješće tablica

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća 2023.