Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz Financijske izvještaje 2021.

Popis izdanih bjanko zadužnica

Popis primljenih bjanko zadužnica

Popis primljenih garancija banke

Popis sporova na sudu – tužitelj Grad Glina

Popis sporova na sudu – tuženik Grad Glina

Potvrda o preuzetim financijskim izvještajima