Referentna stranica

Bilješke uz Financijske izvještaje 2020.

Obrasci financijskih izvjestaja

Popis izdanih bjanko zadužnica

Popis primljenih bjanko zadužnica

Popis primljenih garancija banke

Pregled sporova na sudu – tužitelj Grad Glina

Pregled sporova na sudu – tuženik Grad Gline