Financijski izvještaji

Bilješke uz Financijske izvještaje

Popis izdanih bjanko zadužnica

Popis primljenih bjanko zadužnica

Popis primljenih garancija banke

Pregled sporova na sudu – tuženik Grad Glina

Pregled sporova na sudu – tužitelj Grad Glina