Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaji

Popis izdanih bjanko zadužnica

Popis primljenih bjanko zadužnica

Popis primljenih garancija banke

Popis sporova na sudu – tuženik Grad Glina

Popis sporova na sudu – tužitelj Grad Glina