Financijski izvještaji Grada Gline za 2018. godinu. Financijski izvještaji Grada Gline za 2018. godinu.
Bilješke uz financijske izvještaje Financijski izvještaji Popis izdanih bjanko zadužnica Popis primljenih bjanko zadužnica Popis primljenih garancija banke Popis sporova na sudu – tuženik... Financijski izvještaji Grada Gline za 2018. godinu.

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaji

Popis izdanih bjanko zadužnica

Popis primljenih bjanko zadužnica

Popis primljenih garancija banke

Popis sporova na sudu – tuženik Grad Glina

Popis sporova na sudu – tužitelj Grad Glina