Grad Glina u suradnji s gradskim tvrtkama, Komunalac i Agencijom za razvoj, aktivno provodi pripremne radnje, koje se između ostaloga odnose na rješavanje pravnih pitanja, kako bi višestambene zgrade na području grada imale mogućnost prijave na natječaj za energetsku obnovu. Provedba mjera energetske obnove rezultirat će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje, te do korištenja obnovljivih izvora.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati kroz projekt su obnova ovojnice zgrade (povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija), ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu i drugo.