Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je odluku o prihvatljivosti izrade Strateškog plana razvoja gospodarskog sektora Grad Gline – područje informatike u vrijednosti 201.250 kuna.

Podsjećamo kako je Grad Glina na natječaj iz Mjere M07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području” za tip operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” prijavio je financiranje izrade Strateškog plana razvoja gospodarskog sektora Grad Gline – područje informatike za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 201.250 kuna s intenzitetom javne potpore do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Izradom strategije bit će determinirane smjernice djelovanja prema razvoju informatike kao gospodarske grane te uvođenje Grada Gline u kategoriju Smart Citya (Pametni grad) čime se određuju strateška područja kao što su pametno upravljanje gradom, infrastrukturom, energentima, prometom, sigurnošću i drugim vitalnim područjima. Koncept Smart City usmjeren je na korištenje komunikacijske i informacijske tehnologije u cilju učinkovite upotrebe resursa, povećanja standarda življenja, pozitivnog utjecaja na okoliš i efikasne upotrebe energenata.

Projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju izradila je Agencija za razvoj Grada Gline.