U sklopu projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Glini danas, 29.10.2019. održana je druga informativno obrazovna radionica u Osnovnoj školi Glina. Na radionici su sudjelovali učenici od 5.-8. razreda. Nakon održanog predavanja na temu otpada i važnosti reciklažnog dvorišta usljedila je radionica na kojoj su učenici od papira izrađivali uredski materijal i police.