Održana je druga Design thinking radionica u prostoru Gradske uprave Grada Gline, pod vodstvom IBM-a. Oslanjajući se na IBM Design thinking alat te na logiku, maštu, intuiciju i sustavno rasuđivanje, želi se pomoći Gradu Glini u kreiranju novih ideja s ciljem unaprjeđenja kulturnog života u gradu, posebno usmjeravajući se na mlade od 15 do 25 godina.

Cilj projekta je približiti kulturu mladima, a koji će biti prijavljen na natječaj za povlačenje sredstava iz EU fondova, na kojemu zajednički rade predstavnici IBM-a i Grada Gline predvođeni Agencijom za razvoj Grada Gline. Na radionici su sudjelovali i djelatnici SIMORA-e, Interpretacijskog centra baštine Banovine i Srednje škole Glina.

Direktor Razvojne agencije potvrdio je da nakon rezimiranja rezultata prošle radionice i analize problema treba krenuti u razradu projektnih aktivnosti koje će biti raspisane u samom projektu, u skladu s hodogramom, te izradi proračuna.

Ana Veir, konzultantica IBM-a za europske fondove iznimno je zadovoljna suradnjom s Gradom Glinom, a i iznenađena je koliko ima kreativnosti na ovim prostorima te kako idemo dalje, sve se više razvija projektnih ideja.

Design thinking radionica održat će se i sa učenicima Srednje škole Glina, kako bi što bolje uvidjeli probleme s kojima se mladi u našem društvu susreću te kako ih na najbolji način riješiti.