Zavičajni klub Marinbrod u 2017. godini prijavio je projekt prema Ministarstvu kulture za Zaštitu Etnografske zbirke „Zavičajni klub Marinbrod“ i Iže na trem – etno kuće „ Hrvatska korablja“ u Marinbrodu.

Fumigacijom je zaštićena kuća i svi predmeti u njoj od crvotočine i drugih insekata koja je provedena od 27.07. do 03.08. 2018. godine.

Projektnu dokumentaciju izradio je Marko Rukavina, bivši direktor Agencije za razvoj Grada Gline, a ispred ZKM-a Štefica Ponder. Odobrena sredstva su u iznosu od 79.900,00 kn.

Projekt je u fazi podnošenja završnoga izvješća o realizaciji.